FANDOM


Fangwood

Snärjrotsskogen.

Snärjrotsskogen är en dal i England. Snärjrotsskogen är hem till trädfolket. Femhundra år tidigare var dalen en grönskade plats och Bumbibjörnarna som bodde i dalen levde i Bumbibjörn bosättningen Söder Bumbiås som var experter av jordbruk. Bumbibjörnarna och trädfolket var goda vänner och dem fick frukt från trädfolket och i gentjänst gav Bumbibjörnarna trädfolket all det vatten dem behövde.

Men en dag så lämnade Bumbibjörnarna dalen utan varna trädfolket och snart slutade vattnet att flöda. Trädfolket försökte lämna dalen men avsatsen var för branta så deras sort minskade i antal. Femhundra år senare fanns det bara fyra kvar av trädfolket och dem höll Bernhard Bumbi, Nanna Bummi och Gramse Bumbi som fångar som skulle sköta om dem och dalen för deras förfäders svek.

Efter Hubbe Bumbi valde att rädda en bumbibärsbuske från falla ner för ett stup tyckte trädfolket att han var modig som riskerade sitt liv för ett träd. Gramse såg till att vattnet åter rann i dalen och lovade komma förbi ofta för se till vattnet rann. (GB: "Day of the Beevilweevils")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.