FANDOM


"Det var fel av er. Björndoms Provet är en urgammal Barbic tradition. Och där får inga människor delta."
Ursa

Björndoms Provet är en urgammal Barbic tradition. Björndoms Provet handlar om en hinderbana och ett verkligt test med många olika faror. Barbic dansen är för skojs skull Bumbi Shocka-Locka UHG, Bumbi Shocka-Locka UHG. Erik och Buddy genomgick provet och klarade av den. (GB: "The Rite Stuff")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.