FANDOM


Berg ansikte
Bergansikte
Samhällelig information
Art

Berg varelse

Distinktion

Gjord av sten

Hemland

Dunwyn

Status

Lever

Av universum information
Första framträdande

Gummi in a Strange Land

Berg ansikte är en varelse från Dunwyn i provinsen Drekmore. Berg ansiktet är inte vänlig mot andra. När Nanna Bumbi, Bombo Bumbi följde efter Gramse Bumbi som var förtrollad av en slummertomte. De följde efter Gramse med spåra upp slummertomten så han kunde väcka Gramse. De passerade förbi berg ansiktet som sov och gjorde så stenbumlingar rasade ner mot dem. (GB: "Gummi in a Strange Land")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.