FANDOM


Barbic skog var en skog som låg i Europa där Bumbibjörnarna Barbic levde i. Hela skogen huggdes ner av människorna och dem brände allting annat. Barbic kunde inte göra något utan att fly från sitt hem och när människorna var klara så fanns inte skogen mer. (GB: "Return to Ursalia")

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.